Software Releases

banner detectors.jpg

Software Releases

Major Minor Bug Fix Date Release Notes
    8.0.1 16.01.2024 8.0.1 Release Notes
8.0.0     13.11.2023 8.0.0 Release Notes
    7.0.3 14.11.2023 7.0.3 Release Notes
    7.0.2 12.07.2023 7.0.2 Release Notes
    7.0.1 24.03.2023 7.0.1 Release Notes
7.0.0     24.02.2023 7.0.0 Release Notes
    6.1.2 25.11.2022 6.1.2 Release Notes
    6.1.1 04.01.2022 6.1.1 Release Notes
  6.1.0   25.11.2021 6.1.0 Release Notes
6.0.0     20.10.2021 6.0.0 Release Notes
  5.1.0   22.03.2021 5.1.0 Release Notes
    5.0.1 25.11.2020 5.0.1 Release Notes
5.0.0     18.11.2020 5.0.0 Release Notes
  4.2.0   09.04.2020 4.2.0 Release Notes
    4.1.1 15.02.2020 4.1.1 Release Notes
  4.1.0   04.10.2019 4.1.0 Release Notes
    4.0.2 13.06.2019 4.0.2 Release Notes
    4.0.1 08.02.2019 4.0.1 Release Notes
4.0.0*     27.09.2018 4.0.0 Release Notes
    3.1.5 30.11.2018 3.1.5 Release Notes
    3.1.4 17.08.2018 3.1.4 Release Notes
    3.1.3 28.06.2018 3.1.3 Release Notes
    3.1.2 12.06.2018 3.1.2 Release Notes
    3.1.1 20.03.2018 3.1.1 Release Notes
  3.1.0   12.03.2018 3.1.0 Release Notes
3.0.0     25.08.2017 3.0.0 Release Notes

* Can not be used for Jungfrau

Versioning - [Major.Minor.Bug Fix]
Major Changes in API, New features
Minor New features
Bug Fix Hot Fixes, Urgent Features

 


Firmware Upgrade

Instructions available at Firmware Upgrade Instructions 

Eiger via bit files
Jungfrau via command <.pof>
Gotthard via USB Blaster <.pof>
Mythen3 via command <.rbf>
Gotthard2 via command <.rbf>
Moench via command <.pof>
Ctb via command <.pof>

Firmware Compatibility

Gotthard I
Software Version Hardware Firmware Date Firmware Link Comments
v3.1.0 - v8.0.1 50 um 08.02.2018 50um  
v3.1.0 - v8.0.1 25um (master) 08.02.2018 25um (master)  
v3.1.0 - v8.0.1 25um (slave) 08.02.2018 25um (slave)  

 

Eiger
Software Version Hardware Firmware Date Firmware Link Comments
v7.0.3 - v8.0.1   02.10.2023 v32  
v7.0.0 - v7.0.2   20.02.2023 v31  
v6.0.0 - v6.1.2   08.10.2021 v29  
v5.0.0 - v5.1.0   08.09.2020 v27  
v4.0.0 - v4.2.0   30.07.2019 v24  
v3.1.0 - v3.1.5   17.08.2017 v20  

 

Jungfrau
Software Version Hardware Firmware Date Firmware Link Comments
v8.0.1 2.0 21.09.2023 v2.5  
v8.0.1 1.0 20.09.2023 v1.5  
v7.0.2 - 7.0.3 2.0 15.05.2023 v2.4.1  
v7.0.2 - 7.0.3 1.0 16.05.2023 v1.4.1  
v7.0.0 - v7.0.1 2.0 03.11.2022 v2.4  
v7.0.0 - v7.0.1 1.0 04.11.2022 v1.4  
v6.0.0 - v6.1.2 2.0 08.10.2021 v2.2  
v6.0.0 - v6.1.2 1.0 31.08.2021 v1.2  
v5.1.0 1.0 18.02.2021 v1.1.1  
v5.0.0 - v5.1.0 2.0 21.07.2020 v2.1  
v5.0.0 - v5.0.1 1.0 24.07.2020 v1.1  
v4.0.1 - v4.2.0 1.0 06.12.2018 v0.7 Do not use 4.0.0 for Jungfrau
v3.1.0 - v3.1.5 1.0 13.11.2017 v0.6  

 

Gotthard II
Software Version Hardware Firmware Date Firmware Link Comments
v7.0.0 - v8.0.1   23.11.2022 v0.3  
v6.0.0 - v6.1.2   27.05.2021 v0.1  

 

Mythen III
Software Version Hardware Firmware Date Firmware Link Comments
v7.0.0 - v8.0.1   24.01.2023 v1.4  
v6.0.0 - v6.1.2   10.09.2021 v1.1  

 

Moench
Software Version Hardware Firmware Date Firmware Link Comments
v8.0.1 2.0   Development  
v7.0.0 - v7.0.3 1.0 05.12.2022 v0.3  
v5.0.0 - v6.1.2 1.0 05.10.2020 v0.1  

 

Ctb
Software Version Hardware Firmware Date Firmware Link Comments
v8.0.1 EPCQ128 28.08.2023 v1.2 EPCQ128
v8.0.1 EPCS128 28.08.2023 v1.2 EPCQ128
v7.0.0 - v7.0.3 EPCQ128 05.12.2022 v1.1 EPCQ128
v7.0.0 - v7.0.3 EPCS128 05.12.2022 v1.1 EPCS128
v5.0.0 - v6.1.2 EPCQ128 05.10.2020 v1.0 EPCQ128
v5.0.0 - v6.1.2 EPCS128 05.10.2020 v1.0 EPCS128