Alumni LMS

  • Yongjoong Shin (visiting Master student LMS, Feb - Apr 2024)
  • Timo Reents (visiting Master student MSD, Oct 2023 - Mar 2024)
  • Gabriel de Miranda Nascimento (visiting Master student MSD, Jul - Sep 2023)
  • Dr. Louis Ponet (visiting postdoc LMS, Apr - Dec 2023)